Pytanie techniczne …

Wczoraj kolega zadał mi niezwykle ważkie pytanie techniczne: czy też tak masz, że jak wysyłasz maila to jest ciebie dwóch? Do dzisiaj nie wiem co odpowiedzieć …